Dlaczego łatwiej się tłumaczyć?

Niż rozwiązać problem? Gdyż tak jest wygodniej, łatwiej, szybciej. Problemów jest też zwykle mniej niż rozwiązań. Zaś kierowników, którym się te problemy zgłasza jest mniej niż klientów, którzy [...]

Obszary wrażliwe w przedsiębiorstwie

Firmy muszą się zmieniać. Wymuszają to na nich zmiany w o toczeniu, czasem presja technologiczna czy agresywna lub nowa konkurencja. Ale też firmy częs to zmieniać się nie chcą. Są konserwatywne, [...]

5 kroków, aby naładować

W czasach wojen napoleońskich po raz pierwszy piechota zyskała przewagę nad kawalerią. Kluczem była szybkostrzelność. Dopóki piechota broniąca się piechota zdążyła wystrzelić przed zwarciem [...]

Wszystkiego tak samo?

Firmy handlowe najczęściej handlują towarem, choć niektóre wirtualnymi produktami (w tym usługami. Te których towary są wirtualne, mają szczęście. Trudno im wprawdzie „zmaterializować” towar, [...]

Jak szkolić?

Co do zasady, skutecznie. Ale przede wszystkim tak, aby osiągnąć cele firmy. A do nich skuteczność nie zawsze jest konieczna. Czasem wystarczy, że jest tanio i szybko, gdyż długo i dokładnie [...]

Dział – czy powinien być płaski?

Nie powinien, gdyż „płaskie” działy gorzej sprzedają. Kluczem jest tu zarządzanie magiczną formułą sprzedaży, które w „płaskim” dziale jest bardzo utrudnione. Uwaga. „co to jest „płaski” dział”? [...]

Sprzedaż przykasowa

Moment, kiedy klient s toi przy kasie, czekając na zrealizowanie transakcji, to ostatni moment na dodatkową sprzedaż, ale też moment bardzo dobry. Tu znajdują się klienci, którzy nie tylko [...]

Jak zaplanować dział?

Bo lepiej go jednak zaplanować, niż zdać na intuicję i przypadek. Jeśli zrobi się to w przemyślany sposób, można więcej sprzedać, głównie przez świadome zarządzanie magiczną formułą sprzedaży. [...]

Jak nauczyć obsługi klienta?

Jednak wcale nie zawsze war to. I nie zawsze należy. Obsługa klienta ma dla firmy sens tylko wtedy, gdy jest wpisana w Model Biznesowy przedsiębiorstwa. Którą ją przewiduje, wspiera, finansuje i [...]

page 1 of 3