Jak zarządzać rozproszoną organizacją?

Organizacja sprzedażowa jest zwykle rozproszona, skomplikowana i działa w bardzo zmiennym o toczeniu. Rozproszona jest, gdyż tacy właśnie są jej klienci, szczególnie jeśli to tzw. klienci [...]

Internet a zmysły

Człowiek jest myśliwym, częściowo też (co dotyczy niektórych) zbieraczem korzonków w okolicy jaskini. To już się wprawdzie zmieniło, ale nawyki pozostały. Zmiany cywilizacyjne nastąpiły (jak dla [...]

Wziąć (dać?) odpowiedzialność

Dlaczego procedury cieszą się takim powodzeniem? Gdyż firmie (właścicielom i zarządowi) dają poczucie władzy i kontroli, a pracownikom poczucie bezpieczeństwa. W obu przypadkach to jednak iluzja. [...]

Wiara czy procedury?

Wiele firm wiąże swój obecny czy przyszły sukces z obsługą klienta. Najczęściej mając na myśli obsługę intensywną, gdzie sprzedawca aktywnie poszukuje kontaktu, czasem asys towaną, gdzie to [...]

Producent czy dystrybutor?

Wbrew pozorom, w sprzedaży robi to dużą różnicę. Różne są bowiem ich interesy, inne możliwości, a inne też są ich sposoby działania. To rozróżnienie ma też znaczenie dla klienta końcowego, gdyż [...]

Koncept Sprzedażowy

I Model Biznesowy. Co jest najpierw? Najpierw jest przewaga konkurencyjna. To ona jest następnie obudowywana funkcjami przedsiębiorstwa, które umożliwiają mu funkcjonowanie. Ta część Modelu [...]

page 1 of 2