In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Czyli podstawa zwycięskiego Modelu Biznesowego.

Czy firma może działać bez przewagi?

Może, ale jej dni są policzone. Zostaje jej czas, dopóki nie wyczerpią się inne niż przewaga podstawy działania. To zwykle rodzaj monopolu,

Uwaga. „renta monopolistyczna”. Monopol to nie tylko zamiennik przewagi konkurencyjne, ale też źródło dodatkowych przychodów. Firma wsparta monopolem może zażądać od klientów dodatkowej płaty czyli ceny, która nie wynika z posiadanie przez produkt cech faktycznych.

Monopol. Najlepszym sposobem na funkcjonowanie bez przewagi konkurencyjnej jest monopol.

Produkty. To jakiś rodzaj wyłączności. Polega na tym, że dostawca zapewnia, że nikt inny nie będzie dysponował danym produktem. Tu przykładem mogą być firmy fonograficzne.

Uwaga. „np. muzyka”. Jeśli jakiś artysta nagrywa tylko dla jakiejś wytwórni, to ta wytwórnia ma na niego monopol.

Wyłączność produk towa to jednak niepewny rodzaj monopolu. Po pierwsze, w dobie Internetu znikają bariery geograficzne i produkt zaczyna być dostępny z innego rynku. Ale drugie zagrożenie jest większe. Klienci, nie akceptując ograniczonego dostępu do produktów, częs to popartego zawyżaniem ceny przez dyskon towanie w niej renty monopolistycznej, mogą wybrać produkt alternatywny. A wtedy pada cała idea monopolu.

Lokalizacje. Chodzi o te, które firma już ma, ale też o to, jak potrafi je pozyskiwać.

Istniejące lokalizacje. Jeśli firma jest dobrze osadzona na rynku, zwykle już dysponuje wieloma lokalizacjami w atrakcyjnych miejscach. Trudno ją wtedy stamtąd wyprzeć, firma też dyskontuje swoją pozycję przy pozyskiwaniu nowych lokalizacji.

Nowe lokalizacje. Pozyskiwanie nowych lokalizacji to umiejętność. Można np. posiadać w tym unikalne kompetencje, np. umiejętnie negocjując umowy, ale to łatwo skopiować. Dużo lepiej sprawdzi się posiadanie unikanego Formatu. To skopiować znacznie trudniej, gdyż wymaga to dopasowania całego Modelu Biznesowego.

Uwaga. „pomóc może unikalny Format”. Może być tak, że tylko dana firma potrafi otwierać placówki danego Formatu, np. małe. Wtedy stają się dla niej dostępne lokalizacje niedostępne dla innych. To już bardzo skuteczna forma monopolu, wymaga jednak kompetencji na poziomie Modelu.

Regulacje. Tu w obronie monopolisty działa prawo. Może to być rodzaj koncesji, mogą też być np. zakupy rządowe. To niezbyt pewny rodzaj monopolu, oparty na arbitralnej decyzji, poza tym prawo też może się zmienić.

Niższe koszty. Najbardziej niepewny rodzaj monopoli. Koszty mogą wzrosnąć, poza tym zawsze znajdzie się k toś, k to spróbuje zrobić to jeszcze taniej.

Dyskon towanie byłej przewagi. Kiedyś firma miała przewagę, inaczej by nie urosła. W efekcie zajęła pozycję na rynku, zyskała świadomość marki, zdobyła lokalizacje. Zdobyła też doświadczenie, jak zarządzać codziennością. To wszystko nie jest może monopolem (choć lokalizacje i znajomość rynku już tak), ale jakiś czas da się tak funkcjonować. To jednak zawsze jest czas ograniczony, który najlepiej wykorzystać, aby zbudować prawdziwą przewagę.

Firma ją ma

To najważniejsza cecha przewagi konkurencyjnej, a częs to lekceważona. Częs to jest tak, że firma nie jest świadoma swojego Modelu Biznesowego. A tym samym nie jest świadoma własnej przewagi. Jeśli zaś ją zapytać, to poda coś, co akurat komuś przyjdzie do głowy.

Przewaga jest faktyczna wtedy, gdy wspiera ją cały Model Biznesowy, wszystkie funkcje, zaś działanie firmy nie s toi w sprzeczności z nią. Jeśli np. przewagą firmy jest jakiś Format, a firma zaczyna otwierać placówki o innym, to działa wbrew własnej przewadze.

Trzeba też sprawdzić, jak trwałe są podstawy tej przewagi, czy czynniki na których ją zbudowano, nie mogą np. szybko się zmienić. Trzeba też pamiętać, że o toczenie i warunki rynkowe zawsze ewoluują, więc to, co jest przewagą dziś, szybko może przestać nią być.

Uwaga. „przewagę najlepiej tes tować z wyprzedzeniem”. Jeśli firma czeka, aż traci konkurencyjność, to może już jej nie starczyć czasu, aby wymyśleć i wdrożyć nową. To zawsze trwa, trzeba wiele tes tować, sprawdzać reakcję rynku i konkurencji, a przede wszystkim trzeba dopasować do przewagi cały Model Biznesowy, ze wszystkimi jego funkcjami.

Ma znaczenie dla Modelu lub klienta

Przewaga konkurencyjna musi mieć is totne znaczenie. To może być znacznie dla klienta, wtedy to przewaga na poziomie Konceptu Sprzedażowego. Ale nawet tu można zyskać przewagę modelową.

Uwaga. „USP”. Czyli Unique Selling Proposition. To korzyść dla klienta, który za nią ceni firmę. Jednak oferowanie USP łatwo skopiować, dobrze też ją widać. Dodatkowo taka korzyść jest wprawdzie atrakcyjna dla klienta, jednak jest także kosz towna dla firmy, ma przecież być bardzo atrakcyjna. Firma więc ma klientów, ale niekoniecznie ren towność. Dużo lepiej działa korzyść dla firmy czy bardziej jej Modelu Biznesowego.

Co może mieć znaczenie dla Modelu? Podstawą przewagi może być każdy składnik Modelu. Np. unikalne zarządzanie logistyką, kosztami, obsługą klienta, asortymentem czy lokalizacjami. Każdy z tych elementów Modelu może być podstawą przewagi, jednak trzeba uważać na trzeci element, czyli łatwość skopiowania przez konkurencję.

Nie da się jej łatwo skopiować

Przewaga zawsze jest łakomym kąskiem dla konkurencji, która podgląda i stara się na naśladować.

Uwaga. „naśladowanie nie jest łatwe”. Gdyż każda zmiana mus pasować do Modelu. Dlatego częs to kopiowanie przez konkurencję nie jest wielkim zagrożeniem, a nawet może sprawić im trudności. Jeśli kopiowane są drobne elementy, poniżej poziomu Modelu, to ich wdrożenie nie jest niebezpieczne, ale też niewiele daje. A jeśli są to elementy modelowe, to ryzyko zmiany jest bardzo duże.

Najlepiej gdy przewaga konkurencyjna jest bardzo ściśle związane z Modelem. Każda jest jakoś, ale nie każda bezpośrednio z niego wynika. Jeśli np. przewagą jest doskonałe przygo towanie personelu, to po pierwsze łatwo to skopiować, ale po drugie można to zmienić nie zmieniając Modelu. Jeśli jednak jest to np. szeroka oferta, to wymaga to już odpowiedniego Formatu placówki, umiejętności zarządzania zapasem i zamówieniami, ekspozycją, do tego rekomendowaniem itd.. A to już trudno skopiować, trzeba też wtedy zmienić własny Model.

Podsumowanie

Przewaga konkurencyjna to coś, co się ma (faktycznie), co ma is totne znaczenie dla klient lub dla Modelu Biznesowego firmy ( to lepiej) i co trudno skopiować. Można przeżyć bez przewagi, ale czas takiego życia jest zawsze ograniczony.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.