In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Każda zwycięska firma ma przewagę konkurencyjną, coś, co wyróżnia ją spośród innych, co daje jej większą niż mają inni rentowność w tych samych warunkach czy co pomaga jej przyciągnąć więcej czy wartościowszych klientów.

Rodzaje przewagi konkurencyjnej

Przewagę konkurencyjną można oprzeć o rynek, wtedy to wyjątkowa oferta dla klienta lub o cechy czy funkcje Modelu Biznesowego, wtedy ma swoje źródło w kosztach czy nakładach, może też w zarządzaniu należnościami czy zobowiązaniami.

W krótkim okresie można też wygrywać opierając się o pełne wykorzystanie możliwości Modelu Biznesowego, co daje przewagę nad tymi, którzy wykorzystują zwykle najwyżej 80%. Firmy z wygody zatrzymują się na granicy 80/20, gdzie 20% wysiłku daje 80% efektu. To jednak efekt krótkotrwały, firmy nie wytrzymują takiego napięcia, męczą się i powracają do wygodnego 80/20, gdy tylko ustanie nacisk czy to kierownictwa czy sytuacji rynkowej.

Jak to jest on-line?

Inaczej. Przede wszystkim skrajnie inne jest otoczenie biznesowe, zupełnie też inna jest struktura kosztów. Inne są też oczekiwania klienta, szczególnie od kanału zakupu, co nie musi być jednoznaczne z wyborem produktu. Oczywiście wszystko to dotyczy tylko e-commerce.

Prawdziwe możliwości stworzenia USP dotyczą tu ceny, dostępności i kosztów wysyłki i zwrotu. Po stronie Modelu Biznesowego kluczowa wydaje się umiejętność dotarcia do klienta wydając mało na marketing. A po stronie monopolu trudno tu sobie w ogóle coś wyobrazić.

Po stronie wykorzystania wszystkich możliwości Modelu znów nasuwają się kluczowe oczekiwania w stosunku do kanału zakupu, ceny, wiarygodności, szybkości dostawy czy jej ceny oraz zwrotu.

Podsumowanie

Przewaga konkurencyjna, którą firma sprzedażowa zdobyła w świecie handlu tradycyjnego może się zupełnie nie sprawdzić w Internecie. Tu jest bowiem zupełnie inna struktura kosztów niskie koszty operacyjne, za to wysokie marketingowe). Po stronie propozycji dla klienta liczą się inne elementy, jak wiarygodność, cena, szybkość dostawy czy łatwość zwrotu. Trudno też zbudować chwilową przewagę na perfekcyjnym wykorzystaniu Modelu, gdyż on-line Modele bardzo się upodabniają.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.